Rau câu nổi

Nguyên liệu:

– Rau Câu bột
– Nước dừa
– Màu thực phẩm, đường
– Khuôn rau câu nổi

Cách làm:

Bước 1: Pha màu & đổ ra khuôn lá, nhụy, và 2 cái khay để làm cánh hoa (Chôm dùng sữa để pha màu trắng chứ không dùng dừa)

Bước 2: Rau câu đông rồi thì cắt cánh hoa

Bước 3: Xếp cánh hoa vô khuôn

Bước 4: Gắn nhụy vô, đổ chút rau câu trong vào để dán cho cánh hoa không rơi ra được

Bước 5: Gỡ hoa & lá ra khỏi khuôn

Bước 6: Gắn hoa & và lá vô ổ rau câu

(Theo Chom Chom)

One thought on “Rau câu nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published.